Lưu ý:

– Không đảm bảo hoạt động trên localhost
– Hosting yếu khiến việc import demo không hoàn tất
– Hosting DirectAdmin hoặc LocalHost hay VPS tự build thường phát sinh lỗi ngoài ý muốn
– Không cài lên website đã có sẵn dữ liệu (bài viết, sản phẩm). Import sẽ xóa hết dữ liệu hiện có trên website của bạn (sản phẩm, bài viết)
– Tải file source và file hướng dẫn cài đặt này ngay nhé. Lưu trữ cẩn thận vì chúng tôi chỉ gửi 1 lần, sau 3 ngày mình chúng tôi xóa file cũng như quyền truy cập file.

Hướng dẫn cài đặt demo:

1. Chuẩn bị hosting :
Thay đổi PHP version thành 7.2 hoặc 7.3 và thay đổi thông số php.ini trong hosting như sau:

– php.ini max_execution_time: 3000
– max_input_time: 6000
– memory_limit: 512M (hoặc chọn cao nhất có thể)
– post_max_size: 128M (hoặc chọn cao nhất có thể)
– upload_max_filesize: 512M (hoặc chọn cao nhất có thể)

Nếu không cấu hình được thì liên hệ bên cho thuê hosting /VPS yêu cầu hỗ trợ cấu hình PHP

2. Cài wordpress trắng phiên bản mới nhất
Nếu web hiện tại đang cài theme/plugin … thì nên xóa trắng sạch sẽ và cài lại wordpress từ đầu để không có dữ liệu rác

3. Cài plugin All in One WP Migration phiên bản 6.77 (tải về cài chứ không phải cài plugin mới nhất)

Link download: https://giaodienweb.com/wp-content/uploads/2020/12/all-in-one-wp-migration.6.77.zip

Sau đó cài plugin vừa tải về.

4. Import file .wpress bằng plugin cài ở bước 3

Sau khi import xong, sử dụng thông tin đăng nhập mà chúng tôi đã gửi