Tạo tùy chọn màu sắc, size cho sản phẩm trong Woocommerce

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm tùy chọn màu sắc trong Woocommerce WordPress.

Lưu ý: Mở rộng hơn, các bạn có thể tạo thêm tùy chọn thuộc tính bất kỳ không chỉ riêng màu sắc, size mình lấy ví dụ là màu sắc cho dễ hiểu.

Ý đồ của mình là tạo ra kiểu chọn đối với sản phẩm có nhiều màu, mỗi màu lại có giá khác nhau, nhìn như thế này đây:

Để thêm tùy chọn màu sắc cho sản phẩm, đầu tiên chúng ta vào Products -> Attributes

Trang tạo Attributes hiện ra, ta nhập vào các thông số tương tự như hình:

Nhập vào ô Name với giá trị là tên thuộc tính (Màu sắc, Size,…)

Sau khi đã bấm Add attribute xong, chúng ta đã hoàn tất bước tạo thuộc tính cho sản phẩm rồi.

Tiếp theo, ta phải thêm giá trị cho thuộc tính màu sắc

Khi bấm vào Configure terms, ta sẽ vào đến trang thêm giá trị cho thuộc tính:

Hình ảnh sau khi đã hoàn tất bước thêm giá trị cho thuộc tính màu sắc:

Ok, tiếp theo để thêm những thuộc tính này vào sản phẩm cụ thể thì ta vào trang add product hoặc edit product nhé.

Product data : Chọn giá trị là Variable product

Sau đó vào Tab Attributes để thêm thuộc tính muốn sử dụng vào.

Add xong Attributes thì chuyển sang Tab Variations, chọn Add variation và bấm go:

Rê chuột vào dòng giá trị thuộc tính đó, sẽ hiện lên các tùy chọn, bấm vào nút xỗ xuống :

Bảng thông tin sản phẩm theo Attribute “Màu sắc” mang già trị “Màu đỏ” hiện ra, chúng ta nhập thông tin vào là xong

Làm tương tự đối với màu xanh, màu vàng,…, sau đó bấm Save lại, ra trang sản phẩm, ta sẽ thấy được kết quả mong muốn.

 

Trả lời